Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2014

ADDhalftime
13:22
1888 6eee
Reposted fromstylte stylte viawormstache wormstache
ADDhalftime
12:05
5280 f97c
Reposted frombarbarka barbarka viawormstache wormstache
ADDhalftime
09:16
9188 ef49 500
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viawormstache wormstache
ADDhalftime
09:16
0512 6299 500
Swiss
Reposted frommadzi28 madzi28 viawormstache wormstache

November 25 2014

ADDhalftime
15:41

November 14 2014

ADDhalftime
15:57
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDeMonstra DeMonstra
ADDhalftime
15:54
Nie pozwól, żeby jakiś bydlak sobie pomyślał, że jesteś jego własnością. Każdemu z nich się wydaje, że jak pójdziesz z Nim do łóżka, to już potem może Cię nazywać idiotycznym zdrobnieniem zamiast imienia, klepać po boku jak krowę i przestać przepuszczać Cię w drzwiach. Nic bardziej mylnego, moja droga.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder
ADDhalftime
15:52
8267 f89d
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDeMonstra DeMonstra
ADDhalftime
15:51
7955 e1cd
ż.
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaDeMonstra DeMonstra
ADDhalftime
15:46
7550 36f9
15:13
6241 aa8b 500
Reposted fromequineribbon equineribbon viaHesperus Hesperus
15:12
6591 b468 500
ADDhalftime
14:58
4515 2965
Reposted fromlouve louve viaMissMurder MissMurder
ADDhalftime
14:42
4158 0186
Reposted frompesy pesy viaMissMurder MissMurder
ADDhalftime
14:35
4455 88f5
Reposted fromTLC2 TLC2 viaMissMurder MissMurder
ADDhalftime
14:33
6737 343e 500
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viaHesperus Hesperus
ADDhalftime
10:58
7117 a846
Reposted fromIriss Iriss
ADDhalftime
10:57
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaIriss Iriss
ADDhalftime
10:55
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś.
— Regina Brett
Reposted frompurplerain purplerain viaIriss Iriss
ADDhalftime
10:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl